+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Odměna

Advokátní kancelář účtuje za poskytování právních služeb svým klientům odměnu v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Odměna je nejčastěji sjednávána jako:

  • časová (zpravidla hodinová) – podle počtu odvedených hodin anebo
  • paušální – za určitý rozsah právních služeb v určitém časovém období (zpravidla měsíční či roční)

Je možno sjednat rovněž odměnu:

  • podílovou – stanoví se procentem z hodnoty věci,
  • za vyřízení věci – za poskytnutí kompletní právní služby v určité věci,
  • za úspěch ve věci (success fee) – je sjednávána jako dodatková odměna v případě komplikovaných sporů anebo složitých věcí.

Advokátní předpisy dále připouštějí sjednání úkonové odměny (účtuje se dohodnutá částka za každý úkon, který je ve věci učiněn, anebo ve výši dle advokátního tarifu) a též kombinaci výše uvedených odměn.