+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Související činnosti a služby

Další právní oblasti a související služby

Trestní právo

  • příprava trestních oznámení
  • zastupování klientů v adhezním řízení
  • při obhajobě v trestních věcech spolupracuje advokátní kancelář s advokáty – obhájci s dlouholetou praxí v oboru

Správní právo

  • sepis podání ke správním orgánům a zastupování klientů před správními orgány
  • zastupování klientů v řízení před správními soudy všech stupňů (krajské soudy, Nejvyšší správní soud)
    • sepis žalob a podání k soudu
    • sepis kasačních stížností

vypracování analýz, posudků a rozborů

účast na obchodních jednáních, osobní, telefonické a e-mailové konzultace

jednání s dlužníky o úhradě dluhů, jednání se zástavními dlužníky a zástavci o prodeji zástav, zajištění ochrany práv věřitele

úschovy finančních prostředků

poradenství týkající se hospodářské soutěže, spotřebitelských soutěží a marketingových záležitostí

v oblasti daňové a účetní problematiky kancelář spolupracuje s odborníky v těchto odvětvích – daňovými poradci, auditory a účetními

advokátní kancelář spolupracuje dále se znalci a znaleckými ústavy z různých oborů při zajišťování komplexních služeb svým klientům, kteří ve složitých právních případech či v případech stanovených zákonem zpracovávají svá odborná stanoviska či znalecké posudky

advokátní kancelář rovněž spolupracuje s překladatelskými agenturami, které zajišťují překlady odborných textů do požadovaných jazykových mutací

právní služby mohou být poskytovány rovněž v anglickém a německém jazyce