+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Náš tým

Advokátů

Koncipienti a právní asistenti

Asistentky

Advokáti – společníci

JUDr. Boris Vaca

ev. č. ČAK 08096

absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1989)
specializace: obchodní, občanské, korporátní právo, směnečné právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština
e-mail: vaca@ak-sv.cz

JUDr. Pavel Sedláček

ev. č. ČAK 07174

absolvent Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně (1986)
specializace: obchodní a korporátní právo, dopravní právo, směnečné právo, factoring a forfaiting, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština a francouzština
e-mail: sedlacek@ak-sv.cz

Asociovaní Advokáti

JUDr. Hana Fričová, nar. 1960, ev. č. ČAK 07794

absolventka Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1983)
specializace: obchodní, občanské a korporátní právo
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština
e-mail: fricova@ak-sv.cz

Mgr. Bc. et Bc. Filip Mestek, LL.M. , nar. 1986, ev. č. ČAK 17153

absolvent profesního studia zaměřeného na obchodní právo (2022)
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2013)

absolvent Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (2010)
absolvent Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (2008)
specializace: smluvní agenda, obchodní a občanské právo, korporátní právo, cizinecké právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina, němčina
e-mail: mestek@ak-sv.cz

Mgr. Kateřina Kubincová, nar. 1983, ev. č. ČAK 14152

absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2008)
specializace: smluvní agenda, pracovní, obchodní a občanské právo, právo duševního vlastnictví, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: kubincova@ak-sv.cz

JUDr. Michal Strouhal, nar. 1962, ev. č. ČAK 04006

absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze, absolutorium (1985)
specializace: problematika pojištění majetku, úvěrů, podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob a jejich odpovědnosti s podnikáním, nemovitosti, bytové právo
jazykové znalosti: angličtina, ruština
e-mail: strouhal@ak-sv.cz

Mgr. Veronika Olivová, nar 1973, ev. č. ČAK 09905

absolventka Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1996)
specializace: obchodní a občanské právo, korporátní právo, závazkové právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: olivova@ak-sv.cz

JUDr. Jan Pravda, č. ev. ČAK 20630

absolvent Právnické fakulty University Karlovy (2018)
specializace: občanské a obchodní právo, přepravní právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina, pasivně němčina
e-mail: 
pravda@ak-sv.cz

Advokátní  Koncipienti

Mgr. Matouš Vrána, č. ev. ČAK 46358

absolvent Právnické fakulty University Karlovy (2023)
specializace: občanské a obchodní právo, insolvenční právo, správní a trestní právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina, němčina
e-mail: 
vrana@ak-sv.cz 

Mgr. Jana Ondráčková, č. ev. ČAK 47047

absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2020)
specializace: přepravní, trestní a občanské právo
jazykové znalosti: španělština, angličtina

e-mail: ondrackova@ak-sv.cz 

Mgr. Petra Píchová, č. ev. ČAK 35399

absolvent Právnické fakulty University Karlovy (2009)
specializace: občanské a obchodní právo, zastupování v soudním řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: 
pichova@ak-sv.cz 

Na konci záléží jen na tom, jestli na Vás někomu záleží…