+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Svěřenské fondy

Správa cizího majetku – trusty

Advokátní kancelář poskytuje též právní pomoc a podporu při rozhodování klientů o založení svěřenského fondu, při jeho vytvoření, popř. též při jeho správě. Svěřenské fondy byly do nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., začleněny zejména na základě kanadského práva a významným způsobem odrážejí kanadskou právní úpravu, rozvíjející se již po dlouhá desetiletí. Advokátní kancelář má k dispozici rozsáhlou zahraniční literaturu včetně soudních rozhodnutí umožňujících posoudit všechny aspekty správy svěřenského fondu a zvolit nejvhodnější typ svěřenského fondu s ohledem na potřeby klienta.

Svěřenské fondy jsou všeobecně doporučovány tam, kde:

  • vzájemné vztahy mezi dědici nelze úspěšně vyřešit za použití dědického práva
  • majetek zakladatele či obmyšleného má být uchráněn před budoucími negativními důsledky podnikání
  • majetek zakladatelů má sloužit k zajištění spokojeného života nesvéprávných či nesoběstačných potomků, ale též v řadě jiných případů

Snahou advokátní kanceláře je zajistit správu svěřenského fondu tak, aby byl svěřenský fond ochráněn před případným zneužitím postavení správcem, nedostatečnou správou majetku, rizikovou povahou budoucích příspěvků do svěřeneckého fondu apod.

Advokátní kancelář zabezpečuje též kvalifikovanou konzultaci daňových aspektů správy svěřenského fondu v návaznosti na svěřenské fondy (trusty) zakládané v zahraničí.