+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Občanské a pracovní právo

Občanské právo – příprava smluv:

  • kupní, darovací smlouvy – movité věci i nemovitosti, byty
  • smlouvy o dílo
  • smlouvy o nájmu movitých věcí, bytů i nemovitostí, prostorů sloužících k podnikání
  • bytové spoluvlastnictví
  • smlouvy o výstavbě
  • věcná břemena a služebnosti
  • zajištění dluhů

Pracovní právo

  • příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • spolupráce při realizaci organizačních změn ve společnostech