+420 221 779 970 info@ak-sv.cz
 

Procesní právo

Zastupování před soudy a dalšími orgány

  • zastupování klientů v řízeních před občanskoprávními soudy všech stupňů (okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy, Nejvyšší soud ČR, Ústavní soud ČR)
  • sepis žalob a podání k soudu
  • sepis odvolání, dovolání, ústavních stížností
  • sepisování a podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, účast při projednávání konkurzů, účast ve věřitelských výborech,
  • zastupování klientů v řízení před rozhodčími soudy včetně sepisu žalobních návrhů a podání k rozhodčím soudům
  • zastupování klientů v trestním řízení v rámci adhezního řízení včetně sepisu trestních oznámení
  • zastupování klientů v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, před soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku.